Cíl a směr

Díky kurzu komunikace se můžete rozvinout v těchto směrech:

Už žádné “musím” a “měl/a bych”

Projdete cestou vnitřní spokojenosti a zbavíte se pocitu nutnosti být dokonalí. Budete schopni vnímat, že jste dobří, aniž byste měli pocit, že musíte neustále podávat nějaký výkon.

Co když mě budou odsuzovat?

Naleznete v sobě výchozí bod, tzv. primární referenci, místo toho, abyste byli závislí na názoru a hodnocení druhých.

Pravá podstata vnitřních konfliktů a jejich skutečné řešení!

Porozumíte tomu, v čem spočívají vnitřní konflikty, a naučíte se je řešit.

Už nikdy se nestanu obětí – jde to vůbec?

Poznáte, kdy se nacházíte v pozici oběti, a najdete v sobě možnosti, jak zaujmout účinnější postoj

Přesná vnitřní mapa pro vaše rozhodování

Dostanete spolehlivý návod na to, jak činit svá rozhodnutí v souladu se svými vnitřními hodnotami a celým svým životem.

Východisko z bezvýchodné situace

Dokážete jednat i ve zdánlivě bezvýchodných situacích.

Řešení problémů – to nejlepší možné v rámci nedokonalého

Budete znát způsob, jak účelněji přistupovat k řešení problémů a plně při nich využívat své možnosti.

Život podle vzor(c)ů – ano, či ne?

Naučíte se, Jak opustit zaběhlé vzorce chování, které už nejsou aktuální.

Chtít to, co opravdu chcete

Budete vědět, jak bez námahy udělat, co udělat chcete a můžete.

Bezmoc a příchod něčeho nového ze vzniklé prázdnoty

Dozvíte se, jak tvůrčím způsobem zacházet se svojí vlastní bezmocí.

Přeměna agrese na životní sílu

Budete umět konstruktivně nakládat se svým vztekem.

Rozdíl mezi vinou a pocitem viny

Poznáte, kdy vám pocit viny brání v rozvoji a naučíte se konstruktivně zacházet s chybami.

Naše pocity jako mocné nástroje pro osobní rozvoj

Naučíte se rozpoznávat a využívat čtyři základní pocity – radost, smutek, strach a vztek – jako nástroje, které slouží každému člověku k jeho vývoji.

Individualita a společenství bez vzájemného rozporu

Naučíte se harmonizovat a synchronizovat to, co chcete vy, s tím, co chtějí druzí.

Orodičování – co to je, jak funguje, k čemu slouží

Budete umět doprovázet druhé, kteří procházejí nějakým vnitřním procesem. Dokážete podpořit děti i dospělé v jejich vývoji a zároveň jim budete umět nechat volný prostor.

Odpoutáním se od své identity (vnější představy o sobě samých) naleznete vnitřní sílu být sami sebou.

Zůstanete uvnitř otevření a zranitelní a tím si zachováte přístup k opravdové síle a veškerým lidským schopnostem.

Kontakt dvěma směry najednou

Ve chvíli, kdy komunikujete s druhými, budete schopni udržet kontakt se sebou samými.