Lektoři

Dieter Schwartz

Rád pomáhám lidem najít v sobě to pravé Já. Vycházím při tom zejména ze zkušeností a postřehů na kurzech Komunikace jako umění od Iris Johansson (specialistka na komunikaci, Švédsko), Hry s Pärem Ahlbomem (zakladatel školy Solvik ve Švédsku) a svých vlastních zkušeností s „transformací tmy prostřednictvím světla“.

Můj dosavadní život mi umožnil všechny tři zmíněné pohledy nejrůznějšími způsoby kombinovat: působil jsem jako učitel, kouč, mediátor, přednášející na vysoké škole i na mnoha dalších seminářích

Jaké kurzy vede? 

Tříletý vzdělávací kurz Rozvoj osobnosti skrze vnitřní a vnější komunikaci.

Sternia Böttcher

Ve svém životě, v rámci své překladatelské činnosti, ale i v každodenních nebo konfliktních situacích týkajících se lidí, zvířat i rostlin, jsem dokázala najít konkrétní řešení, která byla přínosná pro všechny. Stalo se tak vždy, když jsem se plně vžila do oné bytosti a nechala k sobě přijít odpověď, která mi vyvstala z podvědomí.

Zároveň jsem však zjistila, že v tomto procesu někdy ztrácím kontakt sama se sebou. Začala jsem se tím zabývat a snažila jsem se uvědomit si a zvládat tuto skutečnost v nejrůznějších životních situacích.

Díky účasti na seminářích a školeních z oblasti komunikace (Nenásilná komunikace s Iris Johansson), stejně jako díky diskuzím zejména s mladými lidmi, kteří mi kladli přímo niterné otázky, jsem si tento proces začala plně uvědomovat a nacházet pro něj slova. Zároveň se tím u mě nastartoval vnitřní proces, jak zacházet s překážkami, které mi brání v kontaktu se sebou sama, a jak je nechat plynout. Od té doby v tomto procesu pokračuji coby učitelka ve své pedagogické praxi i coby maminka dvou dětí.

Jaké kurzy vede? 

Tříletý vzdělávací kurz Rozvoj osobnosti skrze vnitřní a vnější komunikaci.

Thomas Pedroli

Thomas působil 34 let jako hudebník a učitel v Nizozemsku a Německu. V průběhu několika let zaznamenával pohledy Iris Johanssonové na učení ve čtvrté komunikační dimenzi. Rozhovory přepracoval do knižní podoby, v Čechách nese kniha název Intuitivní pedagogika, škola budoucnosti. V současné době žije v Číně, kde vede semináře intuitivní pedagogiky jak pro školy tak pro obchodní korporace. Se svou ženou se intenzivně věnuje výuce hry na lyru. Pomocí svého daru „slyšet mezi řádky“ se zaměřuje na podporu seberozvoje člověka. Více o Thomasovi najdete na jeho stránkách www.thomas-pedroli.de.

Jaké kurzy vede? 

Týdenní rodinný tábor – pro rodiče s dětmi – INTU Summer Camp.

Semináře na téma: Komunikace s přírodou, Tři tabu jako příležitost k rozvoji (peníze, sexualita, moc)

Jana Kočí

Hodně cenných zkušeností získala z doby, kdy pracovala v mladé, dravé, telekomunikační firmě Oskar / Vodafone. Zde 4 roky vedla marketingové projekty společně s týmem lidí, se kterými je do dnes v kontaktu. Uvědomuje si pouto, které mezi lidmi může vzniknout a jak atmosféra a komunikace ovlivňují kvalitu našeho života. Až s příchodem vlastních dětí se začala více věnovat oblasti výchovy a pedagogiky. Postupně odhalovala kouzlo JAK BÝT SÁM SEBOU A ZÁROVEŇ S TĚMI DRUHÝMI. S tím spojený proces transformace se stal jejím celoživotním posláním.

Jaké kurzy vede? 

Týdenní rodinný tábor – pro rodiče s dětmi – INTU Summer Camp.

Úvodní semináře do intuitivní pedagogiky – hry a komunikace

Individuální konzultace

Kroužek s dětmi v přírodě

Štěpán Kočí

Dlouholetý učitel, který nachází klid ale i sílu a energii v přírodě, zejména pak při práci se dřevem.

Jaké kurzy vede? 

Týdenní rodinný tábor – pro rodiče s dětmi – INTU Summer Camp.

Kosení.

Příběh starého dřeva.