INTU summer camp Intuitivní pedagogika Permakultura

Lví Brána

Jdi svou cestou,
žij svůj život.

Pořádáme kurzy zaměřené na rozvoj a sebevzdělávání učitelů a průvodců.  Organizujeme týdenní pobyty pro rodiče s dětmi  – INTU Summer Camp. Aktivně spolupracujeme s lektory Intuitivní pedagogiky, s Institutem pro podporu inovativního vzdělávání, se Školou 21.

Dále se podílíme na realizaci nového kulturně komunitního centra pro MČ Praha 16, kde vzniká propojení nízkoprahových, kulturních a volnočasových aktivit.

Permakultura se prolíná všemi oblastmi našeho působení neboť propojení s přírodou je neoddělitelné! Zkušenosti máme s péčí o zahrady jak v soukromém vlastnictví tak na veřejných místech, kdy citlivě „načítáme“ prostor a spolupracujeme na propojení uživatelů zahrad a zahradních architektů. Nabízíme pro zájemce kurzy kosení a pomáháme s kompostováním ve městech.

Jana a Štěpán Kočí

Kurzy

Pořádáme kurzy zaměřené na rozvoj a sebevzdělávání učitelů a rodičů.

Individuální konzultace

Nabízíme bezpečný, nehodnotící prostor pro nalezení odpovědí.

Permakultura

Pečujeme o své okolí, rostliny, zvířata a lidi tak, abychom nejméně zatěžovali planetu.

Naším hlavním posláním je doprovázet člověka k tomu, aby žil svůj život a šel svou cestou. To znamená být autentický, být se svými pocity tady a teď, dělat skutečně to, co opravdu chceme dělat a přitom být s těmi druhými, s našimi partnery, dětmi, studenty, kolegy, nadřízenými. Základem je proces sebeuvědomování a žití v souladu s přírodními principy.