Intuitivní pedagogika

Co je intutivní pedagogika?

Odpovědí na tuto otázku je asi tolik, kolik lidí se do dnešního dne setkalo se zakladateli tohoto učení.  Každý účastník totiž na vlastní kůži něco prožil a odnesl si vlastní odpověď, co je pro něj intuitivní pedagogika. Jednu z výstižných a velmi inspirující odpovědí podal Thomas Pedroli, který kurzy intuitivní pedagogiky inicioval v Německu v roce 2003 a dal tak vzniknout soustavnému se vzdělávání a rozvoji intuice zejména pro učitele. Jeho slova si můžete přečíst zde.

INTUITIVNÍ PEDAGOGIKA JE ROZVOJ INTUICE skrze:

  • HRU, kdy přirozeně zažíváme stav „tady a teď“a zároveň se můžeme setkat se svými omezeními. Lektor vytváří takové prostředí, kde tyto omezení mohou povolit a účastník se může skrze vlastní prožitek navrátit do stavu, kdy využívá svou kapacitu a tvůrčí sílu.
  • KOMUNIKACI, jak uvnitř sebe tak komunikaci s druhými. Lektor „mluví“ o fenoménech života, které jsou na primární úrovni všem vlastní a díky tomu přichází uvědomění, pochopení a nalezení odpovědí a řešení často i složitých životních situací.
  • MALOVÁNÍ, které nehodnotí, neorientuje se na výsledek ale na proces. Díky malování se opět můžeme propojit se svým vnitřním světem a být „kompletním“ člověkem.
  • HLAS, který není jen zvukovým projevem při komunikaci, ale vibrací, která léčí a propojuje nás s duchem. Hlasová cvičení jsou od paní Werbek (škola odhalené hlasu) a díky nim se lépe dostaneme k sobě.

Pro mě znamenala intuitivní pedagogika kompletně nový rozměr vnímání lidských hodnot, smyslu života, důvěry v sebe, v děti, v dospělý svět. Nejsem z pedagogického oboru a přesto semináře vnesly do mého života pochopení, klid a zároveň kreativitu, zvýšila se mi kvalita vztahů v rodině i v práci, odplavily se zajeté ale nefunkční programy chování. Rozvoj intuice je dlouhodobý proces a přesto „výsledky“ jednotlivých kroků jsou viditelné téměř po každém semináři.

Pro koho jsou semináře určené?

Rodičům dětí, kteří chtějí porozumět mladší generaci a žít s dětmi kvalitní život.

Učitelům, kteří chtějí doprovázet děti a vytvářet takové prostředí, kde mohou děti zdravě růst a učit se.

Terapeutům, kteří chtějí pomáhat druhým tak, aby neztráceli nic ze sebe, zůstali otevření a zranitelní a přitom měli jasné hranice.

Zaměstnancům ve firmách i podnikatelům, kteří chtějí využívat svou kapacitu, umět se rozhodovat a přicházet s kreativním řešením na vzniklé situace.

Jak semináře probíhají?

Na semináři jsou jak praktická cvičení a hry, tak i rozhovory a sdílení. Všechny aktivity jsou dobrovolné, tzn. účastníci semináře mohou být „pouze pozorovatelé“ a přesto si hodně ze semináře odnést. Jednotlivé workshopy trvají obvykle 1,5 hodiny a mezi nimi jsou přestávky, které mají stejnou hodnotu jako samotná cvičení. Při přestávkách dochází k diskuzím a sdílením mezi účastníky, nebo k uvědomění a hlubokým vnitřním procesům. Jednodenní semináře jsou braná jako úvodní a představují takové minimum pro „pochopení o co jde“. Pro rozvoj intuice je doporučovaná délka semináře čtyřdenní, ve čtvrtletním intervalu po dobu tří let.

Proč semináře děláme?

Na základě vlastní zkušenosti vnímáme hodnotu takovýchto setkání, která pomáhají lidem být sami sebou a žít kvalitní život.

Kdy a kde se semináře konají?

V Čechách probíhá tříleté studium, které vedou zahraniční lektoři. Tyto semináře organizuje spolek Intuitivní pedagogika.

Semináře, které vedou čeští lektoři (již třetí generace lektorů), se konají přímo v místě, které si pozve lektora –  školy, školky, komunitního centra nebo i do firmy.

Jak jsou semináře strukturované? 

1,5 hodinové bloky jsou proleženy přestávkami, které hrají velmi významnou roli a z mnohaleté zkušenosti nemá smysl jakkoliv zkracovat přestávky, neboť by byl ukrácen čas na zpracování získaných „informací“ pro naše tělo. Celodenní seminář může pojmout 4 – 5 bloků v závislosti na hloubce daného tématu. Čím více jdeme do primární roviny, tím méně bloků je doporučováno.