Konzultace

Individuální rozhovor

Nabízím bezpečný nehodnotící prostor, kde skrze rozhovor můžete získat odpovědi na vlastní otázky. Každý má možnost napojit se na svůj zdroj, pokud k tomu dostane tělo příležitost. Neradím a neposuzuji – předkládám obraz, který během vašeho hovoru vyvstane. Obvykle se během konzultace spustí emoce, které jsou uložené v těle různě dlouho (i od ranného dětství). Ty jsou nám velkým pomocníkem na naší cestě životem.

Délka konzultace

Obvykle 1 – 1,5 hodiny, ale po domluvě to může být i déle nebo méně.

Cena

Základní cena bez pronájmu prostor 600Kč/hod. Dle preferencí nabízím i konzultace v přírodě, která podporuje nejen pocit bezpečí a přijetí, ale také nám posílá signály, které pomáhají nalézt odpovědi.

Děti i dospělí

Pracuji s dětmi od 6 let.

Nepracuji s metodami, naslouchám a dávám prostor pro nalezení vlastní cesty.

Vycházím z vlastních zkušeností a poznatků z primární práce, kterou jsem absolvovala s Dieterem Schwartzem, Marcelem Desaxem, Thomasem Pedrolim a dalšími lektory. Ti vychází zase ze svých životních lekcí a poznání v doprovodu Iris Johannson.