Konzultace

Individuální rozhovor

Nabízím bezpečný nehodnotící prostor, kde skrze rozhovor můžete získat odpovědi na vlastní otázky. Každý má možnost napojit se na svůj zdroj, pokud k tomu dostane tělo příležitost. Vrátit se do stavu spokojenosti a důvěry. Obvykle se během konzultace spustí emoce, které jsou uložené v těle různě dlouho (i od ranného dětství). Ty jsou nám velkým pomocníkem na naší cestě životem. 

Jak konzultace probíhá? Podstatnou část tvoří naslouchání, otevřený a naplňující prostor pro vše, co uvnitř druhého vyvstane (myšlenky, pocity), jemné dotazování se skutečným zájmem o druhého, připomenutí fenoménů života (důvěra, vzájemnost, přijetí). Obvykle se tento čas, který věnujeme sobě, nazývá primární práce, nebo práce s vnitřním konfliktem.

Délka konzultace

Obvykle 1 – 1,5 hodiny, ale po domluvě to může být i déle nebo méně.

Cena

Základní cena bez pronájmu prostor 600Kč/hod. Dle preferencí nabízím i konzultace v přírodě, která podporuje nejen pocit bezpečí a přijetí, ale také nám posílá signály, které pomáhají nalézt odpovědi.

Děti i dospělí

Pracuji s dětmi od 6 let.

Dávám prostor pro nalezení vlastní cesty.

Vycházím z vlastních zkušeností a poznatků z primární práce, kterou jsem absolvovala na kurzech s Dieterem Schwartzem, Marcelem Desaxem, Thomasem Pedrolim a dalšími lektory. Ti vychází zase ze svých životních lekcí a poznání v doprovodu Iris Johannson, specialistkou na komunikaci, autistkou, která právě přes svůj jiný svět rozvinula dar „vidět mezi řádky“. Primární práci se věnuji od roku 2012 a stále se v této oblasti rozvíjím. Proto také organizuji kurzy, kde se můžete i vy setkat přímo s lektory ze zahraničí a sami se v této oblasti posunout.