Doporučené knihy a videa

Doporučené materiály souvisí s jednotlivými moduly, nicméně je na každém z vás jak si zpestříte své studium komunikace.

1. modul: Primární vědomí

 • Vidět skutečnost z jiného úhlu pohledu.
 • Utvořit si povědomí o tom, co je samozřejmé, když tu nic jiného není (primární rovina).
 • Rozšiřovat své vědomí a vnímání sebe sama teď a tady.

FILMY
Divotvůrkyně (The Miracle Worker) – film o dívce, která je slepá, hluchá a němá, která najde spolu se svojí vychovatelkou cestu, jak komunikovat

Střihoruký Edward (Edward Scissorhands) – jaké to je, být jiný a mít vztah

KNIHY

Jean Liedloff: Koncept kontinua (The Continuum-Concept, In Search of Lost Happiness, Auf der Suche nach dem verlorenen Glück: gegen die Zerstörung unserer Glücksfähigkeit in der frühen Kindheit)

2. modul: Nezávislost a přizpůsobení

 • Moc, kterou má přizpůsobení nad nezávislostí.
 • Když se přizpůsobení stane něčím jiným než obranným a ochranným mechanismem, který se nastartuje, když je náš život v nebezpečí.
 • Jak rozlišit, kdy se přizpůsobujeme a kdy jsme naopak přirození a navzájem spolupracujeme.

FILMY

Pravidla moštárny (The Cider House Rules) – film o potratu, dvojí morálce a odvaze

Čokoláda (Chocolat) – film o egoismu a touze

KNIHY

Eric Berne: Jak si lidé hrají (Games People Play, Spiele der Erwachsenen)

3. modul: Odvaha myslet jinak

 • Mít odvahu změnit své myšlení.
 • Jak na určitou dobu myslet jinak, i když nám to možná připadá divné a vnímat, jak je příjemné přestat se držet toho, na co jsme zvyklí, neboť nás to zároveň omezuje.
 • Chování a jednání, které vychází z toho, co je člověku vlastní, nikoliv z toho, jaká role se od nás očekává.
 • Jak pěstovat morální odvahu.

FILMY

Doktor Flastr (Patch Adams) – film o kontroverzním lékaři (Über einen umstrittenen Arzt, der Gesundheitspflege betreibt.).

Billy Elliot (Billy Elliot – I Will Dance) – film o genderových rolích v dělnické třídě a o tom, jak je rozbít (Über Geschlechterrollen in der Arbeiterklasse und wie man sie bricht.).

Moderní časy (Moderne Zeiten) – film poukazuje na absurdní masové přizpůsobení (Zeigt sekundäre Massenanpassung im Absurden.).

KNIHY

Eric Berne: Jak si lidé hrají (Games People Play, Spiele der Erwachsenen)

Paulo Freire: Pedagogika utlačovaných (PEDAGOGY OF THE OPRESSED – Pädagogik der Unterdrückten. Bildung als Praxis der Freiheit.)

4. modul: Zdraví nebo nemocný

 • Jak někdy pohlížíme na to, co je zdravé, jako na něco nežádoucího a nezdravého, co často potlačujeme a trestáme.

 • Jak pohodlnost, hodnocení a diagnózy udělají život chudým, místo toho, abychom se na něj dívali jako na přirozeně bohatý, se všemi nepohodlnými, zato však živoucími procesy, které v něm probíhají.

 • Ideál dnešní doby: rychle, efektivně a lehce, aby byl člověk šťastný a zbyl mu ještě čas pro sebe.

FILMY

Co se vlastně stalo s Baby Jane? (Was geschah wirklich mit Baby Jane?) – film o dvou starších sestrách, jedna byla herečkou, a o následcích sourozenecké rivality.

Tichý hlas (Little Voice 1998) – film o neschopnosti nadané dívky cítit se sama sebou.

Přelet nad kukaččím hnízdem (Einer flog über das Kuckucksnest) – film o zdravém životním postoji, které je považováno za šílenství.

Záře (Shine – Der Weg ins Licht) – film o očekáváních a požadavcích, které vedou k psychickému zhroucení.

KNIHY

Alice Miller: Na počátku byla výchova (For Your Own Good, Am Anfang war Erziehung)

Alice Miller: Nesmíš si povšimnout (Thou Shalt Not Be Aware, Du sollst nicht merken)