Podrobný obsah kurzu

Rozvoj osobnosti skrze vnitřní a vnější komunikaci

I. rok – komunikace v nás samých, 

Co to je, co nazýváme primární rovinou. Co se stane, když vezmeme živoucí život jako výchozí bod pro náš vlastní život a na tomto základě utváříme svoji komunikaci.

Modul 1:  PRIMÁRNÍ VĚDOMÍ

Vidět skutečnost z jiného úhlu pohledu. Utvořit si povědomí o tom, co je samozřejmé, když tu nic jiného není (primární rovina). Rozšiřovat své vědomí a vnímání sebe sama teď a tady.

Modul 2:  NEZÁVISLOST A PŘIZPŮSOBENÍ

Moc, kterou má přizpůsobení nad nezávislostí. Když se přizpůsobení stane něčím jiným než obranným a ochranným mechanismem, který se nastartuje, když je náš život v nebezpečí. Jak rozlišit, kdy se přizpůsobujeme a kdy jsme naopak přirození a navzájem spolupracujeme.

Modul 3: ODVAHA MYSLET JINAK

Mít odvahu změnit své myšlení. Jak na určitou dobu myslet jinak, i když nám to možná připadá divné a vnímat, jak je příjemné přestat se držet toho, na co jsme zvyklí, neboť nás to zároveň omezuje. Chování a jednání, které vychází z toho, co je člověku vlastní, nikoliv z toho, jaká role se od nás očekává. Jak pěstovat morální odvahu.

Modul 4:  ZDRAVÝ, NEBO NEMOCNÝ?

Jak někdy pohlížíme na to, co je zdravé, jako na něco nežádoucího a nezdravého, co často potlačujeme a trestáme. Jak pohodlnost, hodnocení a diagnózy udělají život chudým, místo toho, abychom se na něj dívali jako na přirozeně bohatý, se všemi nepohodlnými, zato však živoucími procesy, které v něm probíhají. Ideál dnešní doby: rychle, efektivně a lehce, aby byl člověk šťastný a zbyl mu ještě čas pro sebe.

II. rok – komunikace s ostatními na základě vlastní vnitřní komunikace

Co je komunikace? Co komunikaci řídí? Kód, normy, kultura, principy, pravidla, jazyk, posuzování a způsoby setkávání se sebou samými i s ostatními. Komunikace v praxi na základě primárních pojmů, které jsme si osvojili v prvním roce studia.

Modul 5: SOCIALIZACE A VZÁJEMNOST

Různé hodnotové systémy na sekundární rovině (náboženství, společnost, ekonomika atd.), a vlastní výchozí bod (reference) v nás. Vnímání celého světa i sebe samých jako fenoménu, tedy něčeho, co je, aniž bychom měli potřebu to hodnotit. Socializace a komunikace jako prostředek k navázání kontaktu a hledání styčných bodů. Naproti tomu vnímání rozdílu, jak spolu mluvíme, když žijeme ve stejném primárním poli. Co pro mě osobně znamená komunikace v každodenním životě a čemu chci lépe rozumět?

Modul 6:  VZORCE CHOVÁNÍ

Vidět vlastní vzorce, které nás určitým způsobem řídí a my přesně nevíme proč. Poznat, co nám v našem chování je a co není k užitku. Podívat se, zda neexistuje jiný možný způsob našeho chování. Smířit se s tím, že je náš život nedokonalý. Tím získáme možnost poučit se ze všech chyb – zejména z těch vlastních – místo toho, aby nám způsobovaly konflikty. Vnímat jako dar a nikoliv jako zátěž, když nás někdo potřebuje nebo žádá o pomoc.

Modul 7:  CO ŘÍKÁME A CO SI MYSLÍME

Kontext a hodnocení, které beze slov našich komunikačních polí. Jak se změní zmíněné hodnocení, když se zbavíme předsudků a odsuzování. Umění být spokojen s vlastní nedokonalostí, brát sebe i všechny ostatní takové, jací jsme, brát život takový, jaký je. 

Modul 8: KOMUNIKAČNÍ POLE A JEHO NÁBOJ

Komunikační pole – jakým způsobem řídí komunikační pole naše vědomí a názory ostatních. Jak se vymanit z přizpůsobení navzdory tomu, že to bude bolet a jak se nestat obětí pohodlnosti. Jak rozšířit své komunikační pole. Jak neutralizovat emoční náboj v komunikačním poli.

III. rok – uvedení vnitřní a vnější komunikace do vzájemného souladu a projevení vlastního názoru

Konflikty a myšlenkové chyby. Jak řešit konflikty, které emočně nabíjejí jednotlivá slova i celou komunikaci. Jak provázet druhé při řešení jejich konfliktů.

 Modul 9: SLEPÉ SKVRNY A VNITŘNÍ NÁBOJ

Uvědomit si vlastní slepé skvrny a skutečnost, že se v životě řídíme scénáři, které byly vytvořeny v rané fázi našeho života. Co je vnitřní náboj, díky kterému se vnější problémy zdají neřešitelné, neboť nás drží v zajetí našich představ o tom, jak mají věci být.

Modul 10: HODNOCENÍ A JEHO DŮSLEDKY

Jaké to je, být závislý na názoru a myšlenkách druhých a tím se dostávat do konfliktu s tím, jak sami vnímáme jednotlivé fenomény nebo co si o nich myslíme. Soupeření o to, čí hodnocení má platit. Znevažování a co to znamená. Pořadí a hierarchie. Nespravedlnost, pojetí spravedlnosti a pomsta.

Modul 11:  MYŠLENKOVÉ CHYBY A JAK JE MŮŽEME PROMĚNIT

Myšlenkové chyby a jejich proměna na základě primární reference v nás. O předsudcích, nedokonalostech a jejich následném hodnocení, které nás přivádí do vnitřního konfliktu se sebou samými. Umění odstranit obraz o skutečnosti, který opravdové skutečnosti neodpovídá. Jak nechat odejít pocity, které souvisejí s výše zmíněným obrazem o skutečnosti a jak vydržet nastalou prázdnotu, která může být plná smyšlených představ a podivných obav.

Modul 12:  DÁREK

Jak zprostředkovat povědomí o primární rovině života … a o obráceném zákonu lásky. Jaké to je, dostat dárek v podobě toho, že dokážeme pomoct druhým, aniž bychom sami o tento dárek přišli. Jaké to je, mít užitek z toho, že přispíváme k pohodě druhých, aniž bychom pro to museli něco obětovat. Jak se nenechat zmítat emocemi při projevování soucitu s druhými.