Komunikace začala…

datum: 14. 6. 2021

První, úvodní setkání zájemců o rozvoj osobnosti skrze komunikaci se uskutečnilo v krásném prostředí Ekocentra Loutí na začátku června.

Pokud se chcete do kurzu připojit, další termín je 2. – 5. září 2021, je asi 10 volných míst. Poté bude skupina uzavřená, tedy nebude možné se přidat později.

Jaké to bylo? Pár řádků o kurzu napsali sami účastníci…

Ojedinělá příležitost k intenzivnímu sebepoznávání, která konotuje psychoterapeutický proces na tělesné, emoční a verbální úrovni s možností navození změny v absolutně bezpečném prostředí. Kurz je tematicky vystavěn jak směrem dovnitř, tak směrem ven, k osvojení si nových komunikačních dovedností. Zážitkový přístup je mi velmi blízký a již účastí na úvodním setkání se prohloubila má sebedůvěra, i důvěra ke světu, což vnímám jako důležitý výchozí bod pro dařící se komunikaci s druhými.

Barbora

Během semináře jsem zažila úplně jiný druh komunikace, tzv. primární komunikace, která šla do hloubky. Jednotlivá cvičení mi přirozenou cestou pomáhala dostat se k sobě i k ostatním lidem.

Silvie

Praktické, srozumitelné, tedy i velmi přínosné.

Daniel

Pokusím se dát do slov, jak vnímám první setkání. Ve skupině se vytvořilo bezpečné prostředí, kde jsem vnímala vzájemnou důvěru. Líbí se mi pomalé tempo, vše má svůj čas, jak práce, tak odpočinek. Vše je dobrovolné. Cvičení, která děláme, probíhají individuálně nebo ve dvojicích. Na prvním setkání bylo základem nalezení kontaktu sám/sama se sebou. Mnozí z nás ani netušíme, co to znamená „být v kontaktu sám se sebou“. Mám pocit, že práce, kterou člověk za těch pár dní na sobě udělá, je ve skutečnosti hlubší než to, co je zjevně viditelné. To, co je zde předáváno, mě (a myslím, že mnohé z nás) nikdo nenaučil a já jsem nadšená, že něco takového vzniklo a je tu pro nás k dispozici. Vnímám velký přesah kurzu – komunikace je prolnuta celým naším životem, ať už v partnerství, rodině, práci či s přáteli… A to jak se v ní cítíme, nás činí spokojenými či nespokojenými v životě. A já chci být spokojená a šťastná v životě. To je důvod, proč jsem se rozhodla v kurzu a práci sama na sobě pokračovat.

Jana