Na nový rok, nové místo

Poohlédnu-li se za uplynulými šesti měsíci, mohu napsat dlouhý seznam událostí, které projekt a firmu posunuli do další fáze… Tu jen ty události, které vás mohou zajímat nejvíce:

  • Spoluzakladatelka Lenka Moravcová se na jaře 2018 rozhodla odstoupit z projektu a soustředit se na svou nejvěrnější aktivitu… keramické a jiné tvoření s dětmi i dospělými. Tvůrčí dílna zůstává na adrese Pod Vsí 238 v Třebotově a my se posouváme dále…
  • Dětský klub Lvíček ukončil provoz ke konci června 2018 a jeho patronka Hanka Nikrmajerová rozdává svůj úsměv a umění dětem ve školce ve Všenorech.
  • Semináře intuitivní pedagogiky a další setkávání dospělých organizuji na různých místech v ČR…  Pro vytvoření vlastního vzdělávacího prostoru je to velká inspirace.
  • V Třebotově zůstává také od září 2018 kroužek pro děti – Malý průzkumník přírody, který vedu pod záštitou milých lidí z Ekodomova.

S novým rokem 2019 přijdou noví lidé, nové logo, úpravy webu ale i nové aktivity.

Poslání a cíle zůstávají stejné. Lví Brána jako vzdělávací prostor podporuje člověka, aby žil svůj život a šel svou vlastní cestou. Základem je proces sebeuvědomování a žití v souladu s přírodními principy.

LEV jako Láska, Evoluce, Vědomí. Láska to je pro mě příroda, evoluce je proces vzdělávání a vědomí – nový pohled na ekonomiku.

Jana