Kurz primární práce

Tříletý výcvik s Marcelem Desaxem

Jaké vnitřní síly nás ovládají? Kdy ztrácíme pocit spokojenosti a padáme do nedůvěry? Nalezení odpovědí na tyto otázky nám může pomoci ve snaze vyrovnat se s proměňujícím se světem, nevyhovujícími systémy a žít svobodně.

Kurz je vhodný pro lidi, kteří se chtějí naučit doprovázet druhé při řešení jejich vnitřních konfliktů. Není možné se pasivně účastnit.

Od začátku školení je každý účastník vyzván, aby si vyzkoušel, co to znamená sedět před skupinou lidí a ‚orodičovávat‘ je. Kdo tímto nechce procházet, není pro něj toto školení vhodné. Může vám to připadat nesvobodné a nucené, ale je to tak. Důvodem je to, že jako průvodce primární práce se mnohokrát ocitnete v pozici, kdy se bojíte posadit před skupinu lidí, které ani neznáte a kteří vás mohou tak či onak vyděsit. Nemůžete najednou říct, teď se mi to nelíbí nebo něco podobného, protože pak celý seminář, který máte vést, nebude pokračovat. To je vlastně forma nátlaku, kterému se nelze vyhnout. Ale vnitřní prací se můžete naučit vypořádat se s tímto strachem hned od začátku. Nikdy nepřijde ta správná chvíle, kdy se nebudete bát, abyste potom mohli začít doprovázet skupiny. Zvláštní věc, na kterou lidé jen zřídka myslí, je, že jako průvodce primární skupiny jste jedinou osobou, která je neustále v sekundární rovině a zajišťuje, aby ostatní mohli být v primární. Právě to budete cvičit během výcviku a zároveň budete pracovat na všech překážkách, které se objeví.
Takže pokud si někdo myslí, že se může zúčastnit tohoto školení jednoduše proto, abyste si užili primární práci, jako obvykle, pak to není správný přístup a toto školení není to pravé.

Marcel Desax

O výcviku

Tento výcvik se zaměřuje na to, abychom do hloubky poznali své vlastní vnitřní překážky, omezení a konflikty. Jde o smíření se sám se sebou, s nižšími i vyššími aspekty sebe.

To, co nám do života přichází, má přímou souvislost s tím, co se děje uvnitř nás. Když už před sebou nemusíme utíkat, jsme svobodni přispět k rozvoji ostatních.

Věnovat se budeme také vývoji vlastního jazyka a vlastního vědomí základu, ze kterého člověk koná.

Výcvik má spirituální, edukační, osobně rozvojový a léčivý rozměr.

Je určen pro každého, kdo chce přispět k rozvoji společnosti, pro politiky, leadery, učitele, psychoterapeuty a průvodce kruhy, kteří chtějí rozvíjet sami sebe a umožňovat lidem ve skupině práci s vnitřním konfliktem, navázat na celoživotní dílo Marcela Desaxe a inspirovat se jeho know-how.

Obsah

 • Primární práce
 • Cvičení v malých skupinách
 • Praxe provázení primární prací & reflexe – místo, kde přicházejí opravdové otázky
 • Samostudium – psaní, čtení na daná témata.

Obsah je otevřen přáním účastníkům a může být společně změněna i jeho struktura.

 • 2x za rok osobní čtyřdenní setkání (středa večer až sobota odpoledne)
 • 6x za rok online setkání – ve středu odpoledne (14:00 – 18:00)

Rok 1.

 • Seznámení se se základními pojmy
 • Mé místo ve skupině
 • „Orodičování“ Nedorozumění většiny
 • Jak přirozeně funguje člověk

Rok 2.

 • Cvičení v komunikaci s sebou a s ostatními
 • Seznámení se s vlastními životními podmínkami, vytvořeným dědictvím a vlivem dospělých
 • Poznání vlastního chování
 • Rozpoznání napětí u sebe a v okolí

Rok 3.

 • Řešení vlastních konfliktů
 • Jak vést ostatní k řešení jejich konfliktů
 • Zpracování hluboko uložených, dosud neznámých strachů
 • Žití autonomie namísto přizpůsobování se a vzdoru

Termíny

První rok

25. – 28. 9. 2024

26. – 29. 3. 2025

online setkání  27. 11. 2024, 15. 1. 2025, 26. 2. 2025, 21. 5. 2025, 25. 6. 2025, 20. 8. 2025

Druhý rok

24. 9. – 27. 9. 2025

25. 3. – 28. 3. 2026

online termíny budou stanoveny

Třetí rok

23. 9. – 26. 9. 2026

24. 3. – 27. 3. 2027 

online termíny budou stanoveny