Práce s vnitřním konfliktem

Základní informace o kurzu

O čem je kurz?

Jedná se o tříletý vzdělávací kurz, který se skládá ze 12 čtyřdenních tematických modulů. Účastníci kurzu mají možnost uvědomit si svoji vnitřní a vnější komunikaci a rozvíjet obě tak, aby byly ve vzájemném souladu.

Kurz probíhá v němčině a češtině a je tlumočen z/do obou jazyků.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen všem, kteří chtějí zlepšit své komunikační schopnosti, žít tak, jací opravdu jsou, a být ve spojení se sebou samými. Nabyté dovednosti můžete využít v rodinném i pracovním životě, v nejrůznějších konfliktních situacích, což přispěje ke zlepšení kvality vašeho života i všech kolem vás.

Jak kurz probíhá?

Základ každého setkání tvoří konkrétní cvičení v malých skupinkách a společné i individuální diskuze, v nichž má každý účastník možnost dostat odpovědi na osobní otázky.

Účastníci přicházejí na setkání s dotazy, které se týkají jejich soukromého života, a s přáním rozvíjet své komunikační dovednosti obecně. Ke každému tématu také dostanete seznam filmů a knih, které podle vlastního uvážení můžete využít pro inspiraci a jako přípravu na další setkání.

Z každého setkání si odnášíte nejen odpovědi na mnohé otázky, ale také praktické dovednosti, které jejich neustálým procvičováním stále více zapojujete do svého každodenního života. To, co jste se naučili, se tak pro vás časem stane tak přirozené jako třeba dýchání.

Proč se tento kurz koná?

Mnoho lidí, kteří poznali léčivé účinky seminářů a koučovacích rozhovorů Dietera a Sternie, díky nimž našli řešení svých často dlouholetých a zdánlivě neřešitelných situací v rodině nebo v zaměstnání, žádali, zda by se mohl uskutečnit podrobnější vzdělávací kurz na téma vnitřní a vnější komunikace.

Kdy a kde se kurz koná?

Setkání probíhá vždy v Ekocentru Loutí, kde je zajištěno ubytování a strava. Online způsob kurzu neplánujeme.

Konkrétní termíny najdete na stránkách zde. Každý modul začíná vždy ve čtvrtek v 18 hodin a končí v neděli ve 14 hodin.

Jak je kurz strukturovaný? 

Témata jednotlivých setkání se věnují celkem 12 fenoménům lidského bytí a naší vnitřní a vnější mezilidské komunikaci.

Podrobné informace k obsahu jednotlivých setkání naleznete zde.

doporučené studijní materiály pro účastníkY kurzu.

Pro vstup použijte potřebné heslo.

~

Účastníci 2024-27